Inminorita.sk

Switch to desktop Register Login

Občianske združenie Inminorita

Od roku 2005 sa občianske združenie In Minorita venuje téme pripomínania rómskeho holocaustu. Projekt nesie názov Ma bisteren!, čo v rómčine znamená Nezabudnime!.

Cieľom projektu je pripomínať perzekúcie, ktorým boli Rómovia vystavení v čase druhej svetovej vojny. Ukazuje sa, že je veľmi dôležité využiť túto tému pri formovaní verejnej mienky a snažiť sa odbúravať negatívne stereotypy smerujúce k spochybňovaniu dejinných udalostí, prehlbovaniu rasovej neznášanlivosti a prejavom xenofóbie. Autormi konceptu sú Zuzana Kumanová, PhD. a PhDr. Arne Mann, CSc.

BB 2015 4

Aktivity projektu sú širokospektrálne, od výskumu cez publikačnú činnosť, prezentačné a vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny a mediálne aktivity a osvetu.

Súčasťou projektu je organizácia pietneho aktu pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu (2. august), ktorý sa pravidelne od roku 2005 koná v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

DNV 2017 2

DNV 2018 2

Zvolen 2016

Spomienkové podujatia organizujeme tiež vo Zvolene a Dubnici nad Váhom.

5 Zvolen 3

7 Dubnica nad Vahom 1

Iniciovali sme osadenie siedmich pamätníkov a informačnej tabule.


Banská Bystrica – Pietna sieň Pamätníka SNP.

Pamätník odhalený dňa 2. augusta 2005.

1 Banska Bystrica 1

 

Lutila
Pamätník odhalený 15. decembra 2005.
Autori pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reind.
Z obce bolo v decembri 1944 deportovaných viac ako 40 miestnych Rómov, ktorých neskôr popravili na cintoríne v Dolnom Turčeku.

2 Lutila 2

 

Nemecká
Pamätník odhalený 15. decembra 2005.
Autori pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci, kované prvky boli vyrobené v kováčskej dielni Róberta Rigóa v Dunajskej Lužnej.
Vo vápenke v Nemeckej počas vojny dochádzalo k hromadným popravám. Medzi obeťami boli aj Rómovia.

3 Nemecka 2

 

Hanušovce nad Topľou
Pamätník odhalený 17. februára 2006.
Autori pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reindl.
V rokoch 1941 – 1943 bolo v Hanušovciach nad Topľou sídlo sústavy východoslovenských pracovných útvarov, v ktorých boli internovaní predovšetkým rómski muži.

4 Hanuovce nad Toplou 2

 

Zvolen
Pamätník odhalený 8. apríla 2006. 
Pamätná tabuľa s menami obetí odhalená 10. decembra 2015.
Autori pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci, kované prvky boli vyrobené v kováčskej dielni Róberta Rigóa v Dunajskej Lužnej.
Na židovskom cintoríne vo Zvolene boli v masových hroboch pochované obete represálií, medzi nimi aj Rómovia z Podpoľania.

5 Zvolen 3

 

Slatina
Pamätník odhalený 22. decembra 2006.
Autorom pamätníka je akademický sochár Norbert Kelecsényi. Kované prvky boli vyrobené v kováčskych dielňach v Dunajskej Lužnej.
V roku 1944 bolo v obci Slatina zavraždených 60 tamojších Rómov. Dedina sa nachádzala na územiach pripadajúcich k vojnovému maďarskému štátu.

6 Slatina 2

 

Dubnica nad Váhom
Pamätník odhalený 23. februára 2007.
Informačná tabuľa odhalená 30. apríla 2017.
Autorom pamätníka je akademický sochár Ján Šicko. Kovaný plot a informačnú tabuľu vyrobil umelecký kováč Pavol Rác.
Na sklonku vojny bol v Dubnici nad Váhom zriadený zaisťovací tábor, do ktorého boli deportované rómske rodiny. Po vypuknutí epidémie týfusu bolo 26 chorých brutálne zavraždených.

7 Dubnica nad Vahom 1


Vydali sme viacero zborníkov a poviedku Branislava Oláha.
Spolupracovali sme na príprave dvoch dokumentárnych filmov a niekoľkých monotematických relácií národnostného vysielania.
Absolvovali sme desiatky prednášok a diskusií po celom Slovensku.

Diskusia 2016 BA 2

Spolupracovali sme pri uvedení niekoľkých predstavení monodrámy Cikánsky boxer autorky Rike Reinigerovej v podaní českého herca Filipa Tellera.

Venujeme sa aj vedeckému výskumu a najnovšie poznatky v tejto téme sme prezentovali na odborných seminároch v roku 2006 a 2014.

Prednaska 2017

prednaska pre ucitelov 2015

 

© Inminorita.sk 2013, all rights reserved

Top Desktop version